ความยาว

ประมาณ 1 ใน 3 ของใบหน้า

จุดเริ่มต้น

เริ่มจากระหว่างคิ้วกับใต้คิ้ว

ด้านข้าง

ต้องมีรูปร่างที่โค้งสูงขึ้นอย่างนุ่มนวลและไล่ระดับลง ไปยังปลายจมูก

การทำมุม

อยู่ที่ประมาณ 100 -105 องศา หรือต่างกันได้เล็กน้อย

สันจมูก

หากมองในมุมด้านหน้าสันจมูกต้องออกมาตรง

ปีกจมูก

แคบกว่าความกว้างของปาก หากลากเส้นจากตาทั้งสองข้างลงมาในแนวตั้ง ความใหญ่ของจมูกต้องไม่เกินนั้น

* สำหรับผู้หญิงควรมีสัดส่วนเท่ากับ 1:1:0.8~0.9 และสำหรับผู้ชายจะเป็น 1:1:1

การศัลยกรรมจมูกของเกาหลี

การศัลยกรรมจมูกเกาหลีจะเน้นการผ่าตัดให้ออกมาเหมาะสมกับโครงสร้างเดิมของจมูกแต่ละคน ซึ่งต้องคำนึงถึงความกว้างของสันจมูก
สภาพของจมูก ความโค้งเว้าของหน้าผาก และจะต้องไม่ทำให้เกิดแผลเป็นที่เห็นชัดหลังการผ่าตัดศัลยกรรม เช่นเดียวกันในการศัลยกรรมแก้จมูกสำหรับผู้ที่มีปัญหาหลังผ่าตัด ไม่ว่าจะเกิดจากการอักเสบ ความผิดพลาดจากการผ่าตัดรวมถึงความไม่พึงพอใจของทรงจมูก ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการผ่าตัดเป็นเรื่องหลัก

วิธีศัลยกรรม สันจมูกเบี้ยว/คด

การปรับองศากึ่งกลางจมูก

หากระดับความเอียงของจมูกไม่รุนแรงมาก สามารถแก้ไขได้โดยใช้กระดูกอ่อนวัสดุเสริมหรือเนื้อเยื่อเทียมเข้ามาปรับในบริเวณที่มีความผิดปกติ

ตัดกระดูกจมูก

เป็นหนึ่งในวิธีที่นิยมทำกันมากที่สุด ในการแก้ไขจมูกที่เอียง โดยตัดกระดูกในส่วนที่มีปัญหาออก

แก้ไขโดยการปรับแต่งกระดูกอ่อนปลายจมูก

แก้ไขความเบี้ยว คดของจมูกโดยปรับเปลี่ยนตำแหน่งของกระดูกอ่อนปลายจมูก

Tagline

การศัลยกรรมแก้ไขจมูกเบี้ยวเหมาะกับใคร?

หน้าไม่สมมาตรเพราะจมูกเบี้ยว
มีปัญหาด้านการหายใจ
สันจมูกเบี้ยวและคด
ต้องการแก้ไขปัญหาการหายใจไปพร้อมกับได้รูปทรงจมูกที่สวยขึ้น

รายละเอียดการผ่าตัด

เวลาผ่าตัด

1-2 ชั่วโมง

วิธีวางยาชา

ยานอนหลับ-ยาสลบ

นอนโรงพยาบาล

ไม่มี

ตัดไหม

หลังผ่าตัดประมาณ 7-14 วัน

ระยะพักฟื้น

1 อาทิตย์

ค่าผ่าตัดศัลยกรรม

ศัลยกรรมเสริมจมูก+แต่งปลาย ครั้งแรก เริ่มต้น 5 ล้านวอน (ประมาณ 150,000 บาท)
ศัลยกรรมเสริมจมูก+แต่งปลาย เคสแก้ครั้งที่ 1 เริ่มต้น 6  ล้านวอน (ประมาณ 180,000 บาท)
ศัลยกรรมเสริมจมูก+แต่งปลาย เคสแก้ครั้งที่ 2 เริ่มต้น 7-10  ล้านวอน (ประมาณ 210,000-300,000 บาท)
ศัลยกรรมเสริมจมูก+แต่งปลาย เคสแก้ครั้งที่ 3 เริ่มต้น 8-15  ล้านวอน (ประมาณ 240,000-450,000 บาท)
กรณีเหลาฐาน/เหลาฮัมพ์/ตัดปีก เพิ่มจุดละ 1 ล้านวอนขึ้นไป

หมายเหตุ ราคาแต่ละโรงพยาบาลแตกต่างกันออกไป ราคาดังกล่าวเป็นราคาทั่วไปเท่านั้น โดยอ้างอิงจากเรทเงินวอน 0.030