Wafer

คำแนะนำการติดอุปกรณ์เวเฟอร์ด้วยตัวเอง

คนไข้จะต้องใส่อุปกรณ์เวเฟอร์เป็นเวลา 3-4 สัปดาห์เพื่อให้กล้ามเนื้อรอบตำแหน่งใหม่ของขากรรไกรปรับตัวให้เข้ากันกับอุปกรณ์ดังกล่าว

การใส่เวเฟอร์ ถอดออกตอนรับประทานอาหาร แปรงฟัน โดยหันหน้าเข้ากระจกและใส่แถบยึดโดยใช้ห่วงพลาสติก

การถอดเวเฟอร์ใช้ห่วงพลาสติกที่โรงพยาบาลจัดให้เพื่อถอดแถบยึดออกใช้แปรงสีฟันทำความสะอาดอุปกรณ์เบาๆ ด้วยน้ำเปล่า

การเก็บเวเฟอร์ต้องเก็บในกล่องพลาสติกที่โรงพยาบาลจัดให้และระวังอย่าให้เกิดความเสียหาย